پاکت نخودی ( اداری- اسنادی)

پاکت های نخودی مورد نظر فروشگاه نویان برای کاربرد های اداری (شرکت ها و موسسات و…) و همنطور برای نگهداری از اسناد و مدارک کاغذی استفادعه میشود.
این نوع پاکت ها داری ضخامت مناسب بوده تا از محتویات اسناد داخل پاکت برای خدشه دار شدن جلوگیری کند.
پاکت های مورد اشاره در سایزهای A2 , A3 ,A4 ,A5 موجود میباشد.

admin

نظرات بسته شده است.