#ماشین حساب

ماشین حساب کاسیو Casio

ماشین حساب یک دستگاه الکترونیکی برای محاسبات ریاضی، از ساده ترین محاسبات که جمع و تفریق میباشد تا دیفرانسیل و انتگرال که محاسبات پیچیده ای میباشند. ماشین حساب ها به…