#پاکت#پاکت_اداری#پاکتاداری

پاکت اداری و اسنادی

پاکت های اداری و اسنادی یک ابزارمهم  برای هر سازمان و ارگان ویا شرکت ها میباشد. از پاکت ها برای محافظت از مدارک مهم و ارسال آنها به صورت ایمن و مطمئن استفاده می گردد. پاکت های اداری و اسنادی در ابعاد گوناگون و برای کاربردهای متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرند مانند نامه ها، فاکتورها، قرارداد ها و سایر اسناد.